RoháčekPieseň1

Pieseň

V obraze čistej lásky ženícha a nevesty sa tu ukazuje pomer nebeského Ženícha, Krista, a jeho Nevesty, cirkvi.
Túžba Nevesty po Ženíchovi. Nehľadieť na jej počernosť.
1 Najz­namenitešia pieseň z piesní Šalamúnových.
2 Oj, aby ma boz­kal boz­kom z boz­kov svojich úst! Lebo tvoja ľúbosť je lepšia ako víno.
3 Čo do vône tvoje mas­ti výbor­né; tvoje meno roz­liata masť, pre­to ťa milujú devy.
4 Tiah­ni ma, a pobežíme za tebou. Kráľ ma uviedol do svojich kom­nát; plesať a radovať sa budeme v tebe; spomínať budeme tvoju ľúbosť viac ako víno; úp­rim­ne a právom ťa milujú.
5 Čier­na som, ale krás­na, dcéry Jeruzalema, jako stány Kédara, jako čalúny Šalamúnove.
6 Nehľaďte na mňa, že som počer­ná, že ma opálilo sln­ko! Synovia mojej mat­ky sa roz­pálili hnevom proti mne: po­stavili ma, za strážcu s­trážiť vinice, a svojej vlast­nej vinice som ne­strážila.
7 Nože mi oznám ty, ktorého miluje moja duša, kde pasieš, kde dávaš roz­ložiť sa s­voj­mu stádu na polud­nie? Lebo prečo mám byť ako za­halená pri stádach tvojich druhov?
Vzájomné ospevovanie ich krásy.8 Jest­liže ne­vieš, oj, ty najkrásnejšia medzi ženami, nuž vy­j­di po stopách drob­ného stáda a pas svoje kozľatá pop­ri bývanis­kách pas­tierov.
9 Paripe vo vozoch fara­onových ťa pri­podobňujem, moja priateľko!
10 Krás­ne sú tvoje líca v oz­dob­ných po­ves­koch, tvoje hrd­lo v per­lových ná­hr­del­níkoch.
11 Narobíme ti zlatých re­tiazok s bod­kami strieb­ra.-
12 Do­kiaľ sedel kráľ za svojím stolom, môj nar­dus vy­dával svoju vôňu.
13 Viazaničkou myrr­hy mi je môj milý; dlie na mojich pr­siach.
14 Cyp­rovým strap­com mi je môj milý vo viniciach En-gedi.
15 Hľa, čiže si krás­na, moja priateľko; hľa, či si len krásna! Tvoje oči holubice.
16 Hľa, krás­ny si, môj milý, áno, utešený, i naša loža zelená.
17 Hrady našich domov ced­ry, naše trámy jed­le.

RoháčekPieseň1