RoháčekPieseň4,16

Pieseň 4:16

Zo­buď sa, severu, a prij­di, juhu, pre­vej moju za­hradu, nech tečú jej voniny, aby prišiel môj milý do svojej za­hrady a jedol svoje skvost­né ovocie.


Verš v kontexte

14 nar­du a šaf­ranu, voňavej trsti a škorice s každým stromovím, vydávajúcim kadivo, myrr­hy a aloe so všet­kými naj­výbor­nejšími vecami voňavými.
15 Oj, ty prameňu za­hrád, studňo živých vôd a tečúcich s Libanona!
16 Zo­buď sa, severu, a prij­di, juhu, pre­vej moju za­hradu, nech tečú jej voniny, aby prišiel môj milý do svojej za­hrady a jedol svoje skvost­né ovocie.

späť na Pieseň, 4

Príbuzné preklady Roháček

16 Zo­buď sa, severu, a prij­di, juhu, pre­vej moju za­hradu, nech tečú jej voniny, aby prišiel môj milý do svojej za­hrady a jedol svoje skvost­né ovocie.

Evanjelický

16 Pre­buď sa, sever­ný vietor, a príď, južný vánok. Pre­vej mi záh­radu, nech roz­váňajú jej bal­zamy. Nech vstúpi môj milý do svojej záh­rady, nech okúsi jej pre­vzác­ne ovocie.

Ekumenický

16 Pre­buď sa, sever, a príď, juh, pre­vej moju záh­radu, roz­voňaj jej bal­zamové kríky. Nech voj­de môj milý do svojej záh­rady a okúsi jej výbor­né plody.

Bible21

16 Zvedni se, větříku severní, ach, jižní vánku, přijď! Prožeň se mo­jí zahradou, její balzámy ať zavanou. Můj mi­lý ať při­jde do své zahrady, její rozkošné ovo­ce ať oku­sí!