RoháčekPieseň4,14

Pieseň 4:14

nar­du a šaf­ranu, voňavej trsti a škorice s každým stromovím, vydávajúcim kadivo, myrr­hy a aloe so všet­kými naj­výbor­nejšími vecami voňavými.


Verš v kontexte

13 Tvoje výhon­ky raj­skou za­hradou granátových jab­loní so skvost­ným ovocím, s cyp­ry a s nar­dami,
14 nar­du a šaf­ranu, voňavej trsti a škorice s každým stromovím, vydávajúcim kadivo, myrr­hy a aloe so všet­kými naj­výbor­nejšími vecami voňavými.
15 Oj, ty prameňu za­hrád, studňo živých vôd a tečúcich s Libanona!

späť na Pieseň, 4

Príbuzné preklady Roháček

14 nar­du a šaf­ranu, voňavej trsti a škorice s každým stromovím, vydávajúcim kadivo, myrr­hy a aloe so všet­kými naj­výbor­nejšími vecami voňavými.

Evanjelický

14 Nard a šaf­rán, von­ná tr­sť a škorica so všet­kými kadid­lovými drevinami, myr­ha a aloe i všet­ky pre­vzác­ne bal­zamy.

Ekumenický

14 nar­dom a šaf­ranom, pušk­vor­com a škoricou, so všet­kými kadid­lovými drevinami, myr­hou a alo­ou, naj­lepšími z balzamových kríkov.

Bible21

14 s nar­dem a šafránem, s puškvorcem a skořicí, se vše­li­jakým kořením, s myr­hou a aloía nej­lepší­mi balzámy.