RoháčekObediáš1,10

Obediáš 1:10

Pre ukrut­nosť, k­torú si páchal na svojom bratovi Jakobovi, po­kryje ťa han­ba, a budeš vy­ťatý na večnosť.


Verš v kontexte

9 A tvoji udat­ní sa budú desiť, Témane, aby bol vy­ťatý človek s vr­chu Ezavov­ho pre vraždu. 10 Pre ukrut­nosť, k­torú si páchal na svojom bratovi Jakobovi, po­kryje ťa han­ba, a budeš vy­ťatý na večnosť. 11 Toho dňa, ktorého si stál na­proti, toho dňa, ktorého cudzin­ci zajímali jeho voj­sko, a keď cudzozemci vošli do jeho brán a o Jeruzalem hádzali los, aj ty si bol ako jeden z nich.

späť na Obediáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Pre ukrut­nosť, k­torú si páchal na svojom bratovi Jakobovi, po­kryje ťa han­ba, a budeš vy­ťatý na večnosť.

Evanjelický

10 pre násilie na tvojom bratovi Jákobovi, pri­kryje ťa han­ba a vy­hynieš na večnosť.

Ekumenický

10 pre násilie na tvojom bratovi Jákobovi, pri­kryje ťa han­ba a vy­hynieš na večnosť.

Bible21

10 kvů­li nási­lí­na Jáko­bovi, tvém bratrovi, budeš za­halen do ostudy, vyhlazen bu­deš navěky!