EvanjelickýObediáš1,10

Obediáš 1:10

pre násilie na tvojom bratovi Jákobovi, pri­kryje ťa han­ba a vy­hynieš na večnosť.


Verš v kontexte

9 A predesia sa tvoji hr­dinovia, Témán, pre­tože vy­plienim všet­kých z vr­chu Ézavov­ho pre vraždu, 10 pre násilie na tvojom bratovi Jákobovi, pri­kryje ťa han­ba a vy­hynieš na večnosť. 11 V deň, keď si sa po­stavil proti ne­mu, v deň, keď cudzin­ci zajímali jeho voj­sko a cudzozem­ci vošli mu do brán a o Jeruzalem losovali, aj ty si bol jed­ným z nich.

späť na Obediáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Pre ukrut­nosť, k­torú si páchal na svojom bratovi Jakobovi, po­kryje ťa han­ba, a budeš vy­ťatý na večnosť.

Evanjelický

10 pre násilie na tvojom bratovi Jákobovi, pri­kryje ťa han­ba a vy­hynieš na večnosť.

Ekumenický

10 pre násilie na tvojom bratovi Jákobovi, pri­kryje ťa han­ba a vy­hynieš na večnosť.

Bible21

10 kvů­li nási­lí­na Jáko­bovi, tvém bratrovi, budeš za­halen do ostudy, vyhlazen bu­deš navěky!