Roháček4. Mojžišova6,4

4. Mojžišova 6:4

Numeri

Po všet­ky dni svoj­ho nazarej­stva nebude jesť ničoho z toho, čo po­chádza z vín­neho kmeňa, od zrna až do šupy.


Verš v kontexte

3 od­delí sa, ­zdrží sa vína a opoj­ného nápoja vôbec ani nebude piť octu z vína ani octu z nijakého opojného nápoja ani nebude piť ničoho tekutého z hrozien ani hrozien, už či sviežich a či suchých, nebude jesť. 4 Po všet­ky dni svoj­ho nazarej­stva nebude jesť ničoho z toho, čo po­chádza z vín­neho kmeňa, od zrna až do šupy. 5 Po všet­ky dni sľubu jeho nazarej­stva ne­prej­de brit­va po jeho hlave. Do­kiaľ sa ne­vy­pl­nia dni, na ktoré sa od­delil pre Hos­podina, svätým bude; nechá voľne rásť vlasy svojej hlavy.

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

4 Po všet­ky dni svoj­ho nazarej­stva nebude jesť ničoho z toho, čo po­chádza z vín­neho kmeňa, od zrna až do šupy.

Evanjelický

4 Po celý čas svoj­ho nazirej­stva nech neje nič, čo po­chádza z vín­neho kmeňa, ani jad­ro ani šupu.

Ekumenický

4 Po celý čas svoj­ho nazirej­ského sľubu ne­smie jesť nič z toho, čo po­chádza z viniča, od ne­zrelých hrozien až po šup­ky.

Bible21

4 Po ce­lou dobu svého za­svěcení ne­oku­sí nic po­cházejícího z vinné révy, od zrnka až po slupku.