Ekumenický4. Mojžišova6,4

4. Mojžišova 6:4

Numeri

Po celý čas svoj­ho nazirej­ského sľubu ne­smie jesť nič z toho, čo po­chádza z viniča, od ne­zrelých hrozien až po šup­ky.


Verš v kontexte

3 nech sa zdržiava vína a akéhokoľvek opoj­ného nápoja. Nebude piť ocot z vína ani z iného nápoja. Ne­smie piť hroz­novú šťavu ani jesť čer­stvé ani sušené hroz­no. 4 Po celý čas svoj­ho nazirej­ského sľubu ne­smie jesť nič z toho, čo po­chádza z viniča, od ne­zrelých hrozien až po šup­ky. 5 Po celý čas nazirej­ského sľubu sa brit­va nedot­kne jeho hlavy. Kým sa ne­skončia dni jeho za­svätenia Hos­podinovi, nech je svätý a nech si necháva voľne rásť vlasy na hlave.

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

4 Po všet­ky dni svoj­ho nazarej­stva nebude jesť ničoho z toho, čo po­chádza z vín­neho kmeňa, od zrna až do šupy.

Evanjelický

4 Po celý čas svoj­ho nazirej­stva nech neje nič, čo po­chádza z vín­neho kmeňa, ani jad­ro ani šupu.

Ekumenický

4 Po celý čas svoj­ho nazirej­ského sľubu ne­smie jesť nič z toho, čo po­chádza z viniča, od ne­zrelých hrozien až po šup­ky.

Bible21

4 Po ce­lou dobu svého za­svěcení ne­oku­sí nic po­cházejícího z vinné révy, od zrnka až po slupku.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček