Evanjelický4. Mojžišova6,4

4. Mojžišova 6:4

Numeri

Po celý čas svoj­ho nazirej­stva nech neje nič, čo po­chádza z vín­neho kmeňa, ani jad­ro ani šupu.


Verš v kontexte

3 nech sa zdrží vína i opoj­ného nápoja, nech ne­pije vín­ny ocot ani ocot z opoj­ného nápoja, ani nech ne­pije nijakú hroz­novú šťavu, nech neje ani čer­stvé alebo suché hroz­no. 4 Po celý čas svoj­ho nazirej­stva nech neje nič, čo po­chádza z vín­neho kmeňa, ani jad­ro ani šupu. 5 Po celý čas jeho nazirej­ského sľubu nech ne­prej­de brit­va po jeho hlave. Kým sa ne­skončia dni, na ktoré sa za­svätil Hos­podinovi, nech je svätý, nech si dá voľne rásť vlasy na hlave.

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

4 Po všet­ky dni svoj­ho nazarej­stva nebude jesť ničoho z toho, čo po­chádza z vín­neho kmeňa, od zrna až do šupy.

Evanjelický

4 Po celý čas svoj­ho nazirej­stva nech neje nič, čo po­chádza z vín­neho kmeňa, ani jad­ro ani šupu.

Ekumenický

4 Po celý čas svoj­ho nazirej­ského sľubu ne­smie jesť nič z toho, čo po­chádza z viniča, od ne­zrelých hrozien až po šup­ky.

Bible21

4 Po ce­lou dobu svého za­svěcení ne­oku­sí nic po­cházejícího z vinné révy, od zrnka až po slupku.