Roháček4. Mojžišova24,13

4. Mojžišova 24:13

Numeri

že ani keby mi dal Balák pl­ný svoj dom strieb­ra a zlata, ne­mohol by som pre­stúpiť roz­kaz Hos­podinov a učiniť zo svoj­ho srd­ca už či dob­ré či zlé? Povedal som, že čo mi bude hovoriť Hos­podin, to budem hovoriť.


Verš v kontexte

12 Na to po­vedal Balám Balákovi? Či som azda nehovoril už aj tvojim po­slom, ktorých si po­slal ku mne, 13 že ani keby mi dal Balák pl­ný svoj dom strieb­ra a zlata, ne­mohol by som pre­stúpiť roz­kaz Hos­podinov a učiniť zo svoj­ho srd­ca už či dob­ré či zlé? Povedal som, že čo mi bude hovoriť Hos­podin, to budem hovoriť. 14 A teraz hľa, ja idem ku svoj­mu ľudu. Poď, dajúc radu oz­námim ti, čo učiní ten­to ľud tvoj­mu ľudu v po­sled­ných dňoch.

späť na 4. Mojžišova, 24

Príbuzné preklady Roháček

13 že ani keby mi dal Balák pl­ný svoj dom strieb­ra a zlata, ne­mohol by som pre­stúpiť roz­kaz Hos­podinov a učiniť zo svoj­ho srd­ca už či dob­ré či zlé? Povedal som, že čo mi bude hovoriť Hos­podin, to budem hovoriť.

Evanjelický

13 Keby mi dal Bálák aj pl­ný svoj dom strieb­ra a zlata, ne­môžem pre­stúpiť roz­kaz Hos­podinov, vy­konať dob­ré alebo zlé podľa svoj­ho srd­ca; čo po­vie Hos­podin, to budem hovoriť.

Ekumenický

13 Keby mi dal Balák pl­ný palác strieb­ra a zlata, ne­mohol by som pre­stúpiť roz­kaz Hos­podina, a čokoľvek svoj­voľne vy­konať. Čo po­vie Hos­podin, to budem hovoriť.

Bible21

13 ‚I kdy­by mi Balák dával svůj dům plný stříb­ra a zla­ta, ne­mohl bych přestou­pit Hos­po­dinův roz­kaz a udělat o své vů­li coko­li dob­rého nebo zlého – řeknu jen to, co řekne Hos­po­din‘?