RoháčekNehemiáš6,15

Nehemiáš 6:15

A múr bol do­stavený dvad­siateho piateho dňa mesiaca elúla za päťdesiatd­va dní.


Verš v kontexte

14 Pamätaj, môj Bože, na Tobiáša a na San­bal­lata podľa tých jeho skut­kov i na prorokyňu No­adiu a na os­tat­ných prorokov, ktorý ma strašili! 15 A múr bol do­stavený dvad­siateho piateho dňa mesiaca elúla za päťdesiatd­va dní. 16 A stalo sa, keď to počuli všet­ci naši ne­priatelia, a videly to všetky národy, ktoré boly vôkol nás, pad­li veľmi vo svojich očiach a po­znali, že sa to dielo dialo od nášho Boha.

späť na Nehemiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

15 A múr bol do­stavený dvad­siateho piateho dňa mesiaca elúla za päťdesiatd­va dní.

Evanjelický

15 Tak boli za päťdesiatd­va dní do­hotovené hrad­by dvad­siateho piateho élúla.

Ekumenický

15 Tak boli dvad­siateho piateho elúla hrad­by do­hotovené za päťdesiatd­va dní.

Bible21

15 Hrad­by byly dokonče­ny během dvaapa­desá­ti dnů, pět­a­dvacátého dne měsíce elul.