Bible21Nehemiáš6,15

Nehemiáš 6:15

Hrad­by byly dokonče­ny během dvaapa­desá­ti dnů, pět­a­dvacátého dne měsíce elul.


Verš v kontexte

14 Pa­ma­tuj, Bože můj, na To­biáše a Sanbala­ta i na je­jich či­ny. Pa­ma­tuj také na pro­ro­ky­ni No­a­diu a na další pro­roky, kteří mě chtě­li za­strašit. 15 Hrad­by byly dokonče­ny během dvaapa­desá­ti dnů, pět­a­dvacátého dne měsíce elul. 16 Když se to do­slech­li všich­ni naši ne­přá­te­lé ve všech okolních náro­dech, byli zděšeni a zdrceni. Po­zna­li, že to dílo po­chází od naše­ho Bo­ha.

späť na Nehemiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

15 A múr bol do­stavený dvad­siateho piateho dňa mesiaca elúla za päťdesiatd­va dní.

Evanjelický

15 Tak boli za päťdesiatd­va dní do­hotovené hrad­by dvad­siateho piateho élúla.

Ekumenický

15 Tak boli dvad­siateho piateho elúla hrad­by do­hotovené za päťdesiatd­va dní.

Bible21

15 Hrad­by byly dokonče­ny během dvaapa­desá­ti dnů, pět­a­dvacátého dne měsíce elul.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček