EkumenickýNehemiáš6,15

Nehemiáš 6:15

Tak boli dvad­siateho piateho elúla hrad­by do­hotovené za päťdesiatd­va dní.


Verš v kontexte

14 Pamätaj, Bože môj, na Tóbiju a San­bal­lata, na tieto ich skut­ky aj na prorokyňu Nóad­ju a os­tat­ných prorokov, ktorí ma za­strašovali! 15 Tak boli dvad­siateho piateho elúla hrad­by do­hotovené za päťdesiatd­va dní. 16 Keď sa to všet­ci naši ne­priatelia do­počuli a uvideli to všet­ky okolité po­han­ské národy, veľmi zmalomyseľneli. Uvedomili si, že toto dielo sa uskutočnilo s pomocou nášho Boha.

späť na Nehemiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

15 A múr bol do­stavený dvad­siateho piateho dňa mesiaca elúla za päťdesiatd­va dní.

Evanjelický

15 Tak boli za päťdesiatd­va dní do­hotovené hrad­by dvad­siateho piateho élúla.

Ekumenický

15 Tak boli dvad­siateho piateho elúla hrad­by do­hotovené za päťdesiatd­va dní.

Bible21

15 Hrad­by byly dokonče­ny během dvaapa­desá­ti dnů, pět­a­dvacátého dne měsíce elul.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček