EvanjelickýNehemiáš6,15

Nehemiáš 6:15

Tak boli za päťdesiatd­va dní do­hotovené hrad­by dvad­siateho piateho élúla.


Verš v kontexte

14 Bože môj, pamätaj na Tóbiju a San­bal­lata pre tieto ich skut­ky, aj na prorokyňu Nóad­ju i na os­tat­ných prorokov, ktorí ma za­strašovali. 15 Tak boli za päťdesiatd­va dní do­hotovené hrad­by dvad­siateho piateho élúla. 16 Keď to počuli všet­ci naši ne­priatelia, báli sa všet­ci po­hania, ktorí žili okolo nás, veľmi upad­li vo vlast­ných očiach a museli uznať, že to dielo sa uskutočnilo po­mocou nášho Boha.

späť na Nehemiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

15 A múr bol do­stavený dvad­siateho piateho dňa mesiaca elúla za päťdesiatd­va dní.

Evanjelický

15 Tak boli za päťdesiatd­va dní do­hotovené hrad­by dvad­siateho piateho élúla.

Ekumenický

15 Tak boli dvad­siateho piateho elúla hrad­by do­hotovené za päťdesiatd­va dní.

Bible21

15 Hrad­by byly dokonče­ny během dvaapa­desá­ti dnů, pět­a­dvacátého dne měsíce elul.