RoháčekNáhum1,8

Náhum 1:8

Ale valiacou sa po­vodňou učiní koniec jej mies­tu, a jeho, Božích, ne­priateľov bude stíhať tma.


Verš v kontexte

7 Hos­podin je dobrý; je pev­nosťou v deň súženia a zná tých, ktorí a utiekajú k ne­mu. 8 Ale valiacou sa po­vodňou učiní koniec jej mies­tu, a jeho, Božích, ne­priateľov bude stíhať tma. 9 Čo vy­mýšľate proti Hos­podinovi? On učiní koniec; ne­povs­tane súženie dvak­rát.

späť na Náhum, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale valiacou sa po­vodňou učiní koniec jej mies­tu, a jeho, Božích, ne­priateľov bude stíhať tma.

Evanjelický

8 Valiacou sa zá­plavou urobí koniec svojim protiv­níkom a svojich ne­priateľov do tmy zaženie.

Ekumenický

8 Prud­kou po­vodňou urobí koniec tomu mies­tu a jeho ne­priateľov bude stíhať tmou.

Bible21

8 S Ni­nive ale skon­cujev ne­za­drži­telné záplavě; své ne­přá­te­le do tmy za­žene!

RoháčekNáhum1,8