RoháčekNáhum1,7

Náhum 1:7

Hos­podin je dobrý; je pev­nosťou v deň súženia a zná tých, ktorí a utiekajú k ne­mu.


Verš v kontexte

6 Kto ob­stojí pred jeho zúrivým hnevom? A kto po­vs­tane proti páli jeho hnevu? ! Jeho prch­livosť sa roz­lieva jako oheň, a skaly sa vy­vracajú pred ním. 7 Hos­podin je dobrý; je pev­nosťou v deň súženia a zná tých, ktorí a utiekajú k ne­mu. 8 Ale valiacou sa po­vodňou učiní koniec jej mies­tu, a jeho, Božích, ne­priateľov bude stíhať tma.

späť na Náhum, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Hos­podin je dobrý; je pev­nosťou v deň súženia a zná tých, ktorí a utiekajú k ne­mu.

Evanjelický

7 Dob­rotivý je Hos­podin, On pev­nosťou je v deň súženia, po­zná tých, ktorí dúfajú v Neho.

Ekumenický

7 Hos­podin je dob­rý, je pev­nosťou v deň súženia. Pri­znáva sa k tým, ktorí v ňom majú útočis­ko.

Bible21

7 Hos­po­din je dobrý, útočištěm je v den soužení, zná se k těm, kdo v něj doufají.

RoháčekNáhum1,7