EkumenickýNáhum1,8

Náhum 1:8

Prud­kou po­vodňou urobí koniec tomu mies­tu a jeho ne­priateľov bude stíhať tmou.


Verš v kontexte

7 Hos­podin je dob­rý, je pev­nosťou v deň súženia. Pri­znáva sa k tým, ktorí v ňom majú útočis­ko. 8 Prud­kou po­vodňou urobí koniec tomu mies­tu a jeho ne­priateľov bude stíhať tmou. 9 Čo za­mýšľate proti Hos­podinovi? On spôsobí koniec — súženie druhýk­rát ne­na­stane.

späť na Náhum, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale valiacou sa po­vodňou učiní koniec jej mies­tu, a jeho, Božích, ne­priateľov bude stíhať tma.

Evanjelický

8 Valiacou sa zá­plavou urobí koniec svojim protiv­níkom a svojich ne­priateľov do tmy zaženie.

Ekumenický

8 Prud­kou po­vodňou urobí koniec tomu mies­tu a jeho ne­priateľov bude stíhať tmou.

Bible21

8 S Ni­nive ale skon­cujev ne­za­drži­telné záplavě; své ne­přá­te­le do tmy za­žene!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček