EvanjelickýNáhum1,7

Náhum 1:7

Dob­rotivý je Hos­podin, On pev­nosťou je v deň súženia, po­zná tých, ktorí dúfajú v Neho.


Verš v kontexte

6 Kto ob­stojí pred Jeho prud­kosťou a kto ostane pred páľavou Jeho hnevu? Prch­kosť Jeho roz­lieva sa ako oheň a skaly sa pukajú pred Ním. 7 Dob­rotivý je Hos­podin, On pev­nosťou je v deň súženia, po­zná tých, ktorí dúfajú v Neho. 8 Valiacou sa zá­plavou urobí koniec svojim protiv­níkom a svojich ne­priateľov do tmy zaženie.

späť na Náhum, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Hos­podin je dobrý; je pev­nosťou v deň súženia a zná tých, ktorí a utiekajú k ne­mu.

Evanjelický

7 Dob­rotivý je Hos­podin, On pev­nosťou je v deň súženia, po­zná tých, ktorí dúfajú v Neho.

Ekumenický

7 Hos­podin je dob­rý, je pev­nosťou v deň súženia. Pri­znáva sa k tým, ktorí v ňom majú útočis­ko.

Bible21

7 Hos­po­din je dobrý, útočištěm je v den soužení, zná se k těm, kdo v něj doufají.