RoháčekNáhum1,6

Náhum 1:6

Kto ob­stojí pred jeho zúrivým hnevom? A kto po­vs­tane proti páli jeho hnevu? ! Jeho prch­livosť sa roz­lieva jako oheň, a skaly sa vy­vracajú pred ním.


Verš v kontexte

5 Vr­chy sa trasú pred ním, a brehy sa rozp­lývajú, zem sa dvíha pred jeho tvárou i okruh sveta i všet­ci, ktorí bývajú na ňom. 6 Kto ob­stojí pred jeho zúrivým hnevom? A kto po­vs­tane proti páli jeho hnevu? ! Jeho prch­livosť sa roz­lieva jako oheň, a skaly sa vy­vracajú pred ním. 7 Hos­podin je dobrý; je pev­nosťou v deň súženia a zná tých, ktorí a utiekajú k ne­mu.

späť na Náhum, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Kto ob­stojí pred jeho zúrivým hnevom? A kto po­vs­tane proti páli jeho hnevu? ! Jeho prch­livosť sa roz­lieva jako oheň, a skaly sa vy­vracajú pred ním.

Evanjelický

6 Kto ob­stojí pred Jeho prud­kosťou a kto ostane pred páľavou Jeho hnevu? Prch­kosť Jeho roz­lieva sa ako oheň a skaly sa pukajú pred Ním.

Ekumenický

6 Kto odolá jeho zlos­ti? Kto ob­stojí pred páľavou jeho hnevu? Jeho prch­kosť sála ako oheň, až skaly pred ním pukajú.

Bible21

6 Kdo ob­sto­jí před jeho hněvem? Kdo sne­se žár jeho zuření? Jak pla­men šlehá jeho vztek, skály se před ním dro­lí na ku­sy!

RoháčekNáhum1,6