EkumenickýNáhum1,7

Náhum 1:7

Hos­podin je dob­rý, je pev­nosťou v deň súženia. Pri­znáva sa k tým, ktorí v ňom majú útočis­ko.


Verš v kontexte

6 Kto odolá jeho zlos­ti? Kto ob­stojí pred páľavou jeho hnevu? Jeho prch­kosť sála ako oheň, až skaly pred ním pukajú. 7 Hos­podin je dob­rý, je pev­nosťou v deň súženia. Pri­znáva sa k tým, ktorí v ňom majú útočis­ko. 8 Prud­kou po­vodňou urobí koniec tomu mies­tu a jeho ne­priateľov bude stíhať tmou.

späť na Náhum, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Hos­podin je dobrý; je pev­nosťou v deň súženia a zná tých, ktorí a utiekajú k ne­mu.

Evanjelický

7 Dob­rotivý je Hos­podin, On pev­nosťou je v deň súženia, po­zná tých, ktorí dúfajú v Neho.

Ekumenický

7 Hos­podin je dob­rý, je pev­nosťou v deň súženia. Pri­znáva sa k tým, ktorí v ňom majú útočis­ko.

Bible21

7 Hos­po­din je dobrý, útočištěm je v den soužení, zná se k těm, kdo v něj doufají.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček