RoháčekNáhum1,12

Náhum 1:12

Tak­to hovorí Hos­podin: Hoci by boli v pl­nej sile a ešte tak mnohí, i tak by boli skosení, a prej­de. A keď som ťa aj trápil, nebudem ťa už viacej trápiť.


Verš v kontexte

11 Z teba vy­šiel ten, ktorý vy­mýšľa proti Hos­podinovi zlé, rad­ca beliála. 12 Tak­to hovorí Hos­podin: Hoci by boli v pl­nej sile a ešte tak mnohí, i tak by boli skosení, a prej­de. A keď som ťa aj trápil, nebudem ťa už viacej trápiť. 13 Ale teraz už polámem jeho jar­mo a shodím s teba a tvoje putá po­tr­hám.

späť na Náhum, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Tak­to hovorí Hos­podin: Hoci by boli v pl­nej sile a ešte tak mnohí, i tak by boli skosení, a prej­de. A keď som ťa aj trápil, nebudem ťa už viacej trápiť.

Evanjelický

12 Tak­to vraví Hos­podin: Aj keď sú nedot­knutí a počet­ní, budú zoťatí a za­hynú. A ak som teba po­koril, už viac ťa ne­pokorím.

Ekumenický

12 Tak­to vraví Hos­podin: Aj keď sú pri sile a počet­ní, budú skosení a zanik­nú. Ak som ťa ponižoval, už ťa viac ne­ponížim.

Bible21

12 Tak praví Hospodin: „I když mají klid a jsou tak početní, přece vy­mizí, až bu­dou skoseni. I když jsem tě, Ju­do, pokořil, nepokořím tě nikdy víc.