RoháčekNáhum1,11

Náhum 1:11

Z teba vy­šiel ten, ktorý vy­mýšľa proti Hos­podinovi zlé, rad­ca beliála.


Verš v kontexte

10 Lebo až po spletené tŕnie, všet­ci dovedna, a jako od svojho tuhého nápoja opojení budú zt­rávení, jako suché str­nis­ko, ú­pl­ne. 11 Z teba vy­šiel ten, ktorý vy­mýšľa proti Hos­podinovi zlé, rad­ca beliála. 12 Tak­to hovorí Hos­podin: Hoci by boli v pl­nej sile a ešte tak mnohí, i tak by boli skosení, a prej­de. A keď som ťa aj trápil, nebudem ťa už viacej trápiť.

späť na Náhum, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Z teba vy­šiel ten, ktorý vy­mýšľa proti Hos­podinovi zlé, rad­ca beliála.

Evanjelický

11 Lebo z teba vy­šiel ten, čo za­mýšľal zlé proti Hos­podinovi, a strojil ničom­nosť.

Ekumenický

11 Veď z teba vy­šiel ten, ktorý za­mýšľal zlé proti Hos­podinovi, ničom­ný rad­ca.

Bible21

11 Z te­be, Ni­nive, vy­šel ten, jenž o Hos­po­di­nu smýšlí zle a spřádá plá­ny zločinné!