RoháčekMatúš9,10

Matúš 9:10

Evanjelium podľa Matúša

A stalo sa, keď sedel Ježiš v jeho dome za stolom, že hľa, prišli mnohí pub­likáni a hriešnici a stolovali spolu s Ježišom i s jeho učeník­mi.


Verš v kontexte

9 A keď išiel od­tiaľ Ježiš, videl človeka menom Matúša, sedieť na cle a po­vedal mu: Poď za mnou! A vstal a išiel za ním. 10 A stalo sa, keď sedel Ježiš v jeho dome za stolom, že hľa, prišli mnohí pub­likáni a hriešnici a stolovali spolu s Ježišom i s jeho učeník­mi. 11 A keď to videli farize­ovia, hovorili jeho učeníkom: Prečo jie váš učiteľ s pub­likán­mi a s hriešnik­mi?

späť na Matúš, 9

Príbuzné preklady Roháček

10 A stalo sa, keď sedel Ježiš v jeho dome za stolom, že hľa, prišli mnohí pub­likáni a hriešnici a stolovali spolu s Ježišom i s jeho učeník­mi.

Evanjelický

10 Po­tom sedel v jeho dome za stolom, a aj­hľa, prišli mnohí col­níci a hriešnici, stolovali s Ježišom a s Jeho učeník­mi.

Ekumenický

10 Keď po­tom stoloval v dome, prišli ta aj mnohí col­níci a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeník­mi.

Bible21

10 Když pak Ježíš sto­loval v jeho do­mě, přišlo tam mno­ho výběrčích daní a různých hříšníků a sto­lova­li s Ježíšem a jeho učedníky.