RoháčekMatúš25,20

Matúš 25:20

Evanjelium podľa Matúša

A pri­stúpil ten, ktorý bol do­stal päť hrivien, a doniesol iných päť hrivien a po­vedal: Pane, päť hrivien si mi odo­vzdal, hľa, iných päť hrivien som zís­kal nimi.


Verš v kontexte

19 Po­tom po dl­hom čase prišiel pán tých sluhov a účtoval s nimi. 20 A pri­stúpil ten, ktorý bol do­stal päť hrivien, a doniesol iných päť hrivien a po­vedal: Pane, päť hrivien si mi odo­vzdal, hľa, iných päť hrivien som zís­kal nimi. 21 A jeho pán mu po­vedal: Dob­re sluha, dob­rý a ver­ný, nad málom si bol ver­ný, nad mnohom ťa ustanovím. Voj­di do rados­ti svoj­ho pána!

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

20 A pri­stúpil ten, ktorý bol do­stal päť hrivien, a doniesol iných päť hrivien a po­vedal: Pane, päť hrivien si mi odo­vzdal, hľa, iných päť hrivien som zís­kal nimi.

Evanjelický

20 I prišiel ten, čo do­stal päť talen­tov, priniesol iných päť a po­vedal: Pane, päť talen­tov si mi odo­vzdal, aj­hľa, zís­kal som iných päť!

Ekumenický

20 Keď prišiel ten, čo do­stal päť talen­tov, priniesol ďalších päť a po­vedal: Pane, zveril si mi päť talen­tov a hľa, zís­kal som ďalších päť.

Bible21

20 Když přistou­pil ten, který do­stal pět hři­ven, při­ne­sl dalších pět hři­ven a ře­kl: ‚Pane, dal jsi mi pět hři­ven a podívej, zís­kal jsem pět dalších.‘