RoháčekMatúš24,4

Matúš 24:4

Evanjelium podľa Matúša

A Ježiš od­povedal a riekol im: Hľaďte, aby vás nie­kto ne­zviedol!


Verš v kontexte

3 A keď sedel na Olivovom vr­chu, pri­stúpili k nemu učeníci osobit­ne a riek­li: Po­vedz nám, kedy to bude, a čo bude znamením tvoj­ho príchodu a skonania sveta? 4 A Ježiš od­povedal a riekol im: Hľaďte, aby vás nie­kto ne­zviedol! 5 Lebo mnohí prij­dú pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kris­tus, a zvedú mnohých.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

4 A Ježiš od­povedal a riekol im: Hľaďte, aby vás nie­kto ne­zviedol!

Evanjelický

4 Ježiš im od­povedal: Hľaďte, aby vás ni­kto ne­zviedol!

Ekumenický

4 Ježiš im od­povedal: Daj­te si po­zor, aby vás ni­kto ne­zviedol.

Bible21

4 Ježíš jim od­po­věděl: „Dávej­te po­zor, aby vás někdo ne­sve­dl.