EvanjelickýMatúš24,4

Matúš 24:4

Evanjelium podľa Matúša

Ježiš im od­povedal: Hľaďte, aby vás ni­kto ne­zviedol!


Verš v kontexte

3 Keď sedel na vr­chu Olivovom, osobit­ne pri­stúpili k Nemu učeníci a riek­li: Po­vedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie Tvoj­ho príchodu a skončenia toh­to sveta. 4 Ježiš im od­povedal: Hľaďte, aby vás ni­kto ne­zviedol! 5 Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Kris­tus, - a mnohých zvedú.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

4 A Ježiš od­povedal a riekol im: Hľaďte, aby vás nie­kto ne­zviedol!

Evanjelický

4 Ježiš im od­povedal: Hľaďte, aby vás ni­kto ne­zviedol!

Ekumenický

4 Ježiš im od­povedal: Daj­te si po­zor, aby vás ni­kto ne­zviedol.

Bible21

4 Ježíš jim od­po­věděl: „Dávej­te po­zor, aby vás někdo ne­sve­dl.