EkumenickýMatúš24,4

Matúš 24:4

Evanjelium podľa Matúša

Ježiš im od­povedal: Daj­te si po­zor, aby vás ni­kto ne­zviedol.


Verš v kontexte

3 Keď sedel na Olivovom vr­chu a boli sami, pri­stúpili k nemu jeho učeníci a spýtali sa ho: Po­vedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením tvoj­ho príchodu a kon­ca sveta. 4 Ježiš im od­povedal: Daj­te si po­zor, aby vás ni­kto ne­zviedol. 5 Lebo mnohí prídu v mojom mene a po­vedia: Ja som Kris­tus. A mnohých zvedú.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

4 A Ježiš od­povedal a riekol im: Hľaďte, aby vás nie­kto ne­zviedol!

Evanjelický

4 Ježiš im od­povedal: Hľaďte, aby vás ni­kto ne­zviedol!

Ekumenický

4 Ježiš im od­povedal: Daj­te si po­zor, aby vás ni­kto ne­zviedol.

Bible21

4 Ježíš jim od­po­věděl: „Dávej­te po­zor, aby vás někdo ne­sve­dl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček