Bible21Matouš24,4

Matouš 24:4

Ježíš jim od­po­věděl: „Dávej­te po­zor, aby vás někdo ne­sve­dl.


Verš v kontexte

3 Když se pak po­sa­dil na Olivetské hoře, přistou­pi­li k ně­mu učedníci o sa­mo­tě. „Řekni nám, kdy to bude?“ pta­li se. „Jaké bude zna­mení tvého přícho­du a kon­ce světa?“ 4 Ježíš jim od­po­věděl: „Dávej­te po­zor, aby vás někdo ne­sve­dl. 5 Mno­zí při­jdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mno­hé.

späť na Matouš, 24

Príbuzné preklady Roháček

4 A Ježiš od­povedal a riekol im: Hľaďte, aby vás nie­kto ne­zviedol!

Evanjelický

4 Ježiš im od­povedal: Hľaďte, aby vás ni­kto ne­zviedol!

Ekumenický

4 Ježiš im od­povedal: Daj­te si po­zor, aby vás ni­kto ne­zviedol.

Bible21

4 Ježíš jim od­po­věděl: „Dávej­te po­zor, aby vás někdo ne­sve­dl.

Bible21Matouš24,4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček