RoháčekMatúš14,25

Matúš 14:25

Evanjelium podľa Matúša

Po­tom za štvr­tej stráže vnoci prišiel k nim Ježiš chodiac po mori.


Verš v kontexte

24 A loď už bola na­pro­stred mori, zmietaná vl­nami, pre­tože bol od­por­ný vietor. 25 Po­tom za štvr­tej stráže vnoci prišiel k nim Ježiš chodiac po mori. 26 A učeníci vidiac ho chodiť po mori zľak­li sa a vraveli, že je to nejaká obluda, a skrík­li od strachu.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

25 Po­tom za štvr­tej stráže vnoci prišiel k nim Ježiš chodiac po mori.

Evanjelický

25 O štvr­tej nočnej stráži prišiel k nim (Ježiš), chodiac po mori.

Ekumenický

25 Počas štvr­tej nočnej stráže prišiel k nim Ježiš, kráčajúc po mori.

Bible21

25 Krát­ce před svítáním se k nim Ježíš vy­dal pěšky po hla­dině.