RoháčekMatúš14,26

Matúš 14:26

Evanjelium podľa Matúša

A učeníci vidiac ho chodiť po mori zľak­li sa a vraveli, že je to nejaká obluda, a skrík­li od strachu.


Verš v kontexte

25 Po­tom za štvr­tej stráže vnoci prišiel k nim Ježiš chodiac po mori. 26 A učeníci vidiac ho chodiť po mori zľak­li sa a vraveli, že je to nejaká obluda, a skrík­li od strachu. 27 Ale Ježiš hneď pre­hovoril k nim a po­vedal: Dúfaj­te, ja som, neboj­te sa!

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

26 A učeníci vidiac ho chodiť po mori zľak­li sa a vraveli, že je to nejaká obluda, a skrík­li od strachu.

Evanjelický

26 Keď Ho učeníci videli chodiť po mori, predesili sa a zvolali: To je prí­zrak! A od strachu kričali.

Ekumenický

26 Keď ho učeníci videli kráčať po mori, pre­strašení hovorili: To je prí­zrak! A od strachu kričali.

Bible21

26 Když ho učedníci uvi­dě­li kráčet po je­zeře, vy­děsi­li se a křiče­li stra­chy: „To je přízrak!“