EkumenickýMatúš14,25

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Matúš 14:25

Evanjelium podľa Matúša

Počas štvr­tej nočnej stráže prišiel k nim Ježiš, kráčajúc po mori.


Verš v kontexte

24 Loď bola vzdialená od brehu už mnoho stadií a zmietali ňou vl­ny, pre­tože vietor fúkal proti nim. 25 Počas štvr­tej nočnej stráže prišiel k nim Ježiš, kráčajúc po mori. 26 Keď ho učeníci videli kráčať po mori, pre­strašení hovorili: To je prí­zrak! A od strachu kričali.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

25 Po­tom za štvr­tej stráže vnoci prišiel k nim Ježiš chodiac po mori.

Evanjelický

25 O štvr­tej nočnej stráži prišiel k nim (Ježiš), chodiac po mori.

Ekumenický

25 Počas štvr­tej nočnej stráže prišiel k nim Ježiš, kráčajúc po mori.

Bible21

25 Krát­ce před svítáním se k nim Ježíš vy­dal pěšky po hla­dině.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček