RoháčekMatúš13,10

Matúš 13:10

Evanjelium podľa Matúša

A pri­stúpili učeníci a po­vedali mu: Prečo im hovoríš v podoben­stvách?


Verš v kontexte

9 Kto má uši na­to, aby počul, nech počuje! 10 A pri­stúpili učeníci a po­vedali mu: Prečo im hovoríš v podoben­stvách? 11 A on od­povedal a riekol im: Vám je dané po­znať tajom­stvá nebes­kého kráľov­stva, ale tam­tým nie je dané.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

10 A pri­stúpili učeníci a po­vedali mu: Prečo im hovoríš v podoben­stvách?

Evanjelický

10 Pri­stúpili k Nemu učeníci a po­vedali: Prečo im hovoríš v podoben­stvách?

Ekumenický

10 Učeníci pri­stúpili k Ježišovi a opýtali sa ho: Prečo im hovoríš v podobenstvách?

Bible21

10 Teh­dy k ně­mu přistou­pi­li učedníci a pta­li se: „Pro­č s nimi mluvíš v podobenstvích?“