RoháčekMatúš13,9

Matúš 13:9

Evanjelium podľa Matúša

Kto má uši na­to, aby počul, nech počuje!


Verš v kontexte

8 A zase iné pad­ly na dob­rú zem a vy­daly užitok, nie­ktoré sto, nie­ktoré šesťdesiat a nie­ktoré trid­sať. 9 Kto má uši na­to, aby počul, nech počuje! 10 A pri­stúpili učeníci a po­vedali mu: Prečo im hovoríš v podoben­stvách?

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

9 Kto má uši na­to, aby počul, nech počuje!

Evanjelický

9 Kto má uši, nech počuje!

Ekumenický

9 Kto má uši, nech počúva!

Bible21

9 Kdo má uši, slyš!“