RoháčekMatúš1,15

Matúš 1:15

Evanjelium podľa Matúša

Eliúd splodil Eleazára; Eleazár splodil Mat­tana; Mat­tan splodil Jakoba;


Verš v kontexte

14 Azor splodil Sádocha; Sádoch splodil Achima; Achim splodil Eliúda; 15 Eliúd splodil Eleazára; Eleazár splodil Mat­tana; Mat­tan splodil Jakoba; 16 Jakob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, zvaný KRIS­TUS.

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Eliúd splodil Eleazára; Eleazár splodil Mat­tana; Mat­tan splodil Jakoba;

Evanjelický

15 Eliud splodil Eleazara, Eleazar splodil Mát­tana, Mát­tan splodil Jákoba,

Ekumenický

15 Eliúd splodil Eleazára, Eleazár splodil Matana, Matan splodil Jákoba,

Bible21

15 Eliud zplo­dil Ele­aza­ra, Ele­azar zplo­dil Ma­ta­na, Ma­tan zplo­dil Jáko­ba