RoháčekMatúš1,16

Matúš 1:16

Evanjelium podľa Matúša

Jakob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, zvaný KRIS­TUS.


Verš v kontexte

15 Eliúd splodil Eleazára; Eleazár splodil Mat­tana; Mat­tan splodil Jakoba; 16 Jakob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, zvaný KRIS­TUS. 17 A tak všet­kých rodov od Ab­raháma až po Dávida bolo rodov š­tr­násť a od Dávida až po pre­síd­lenie do Babylona rodov š­tr­násť a od pre­síd­lenia do Babylona až po Kris­ta rodov š­tr­násť.

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Jakob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, zvaný KRIS­TUS.

Evanjelický

16 Jákob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, menovaný Kris­tus.

Ekumenický

16 Jákob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kris­tus.

Bible21

16 a Jákob zplo­dil Josefa, muže Ma­rie, z níž se na­ro­dil Ježíš zvaný Kri­stus.