RoháčekMatúš1,14

Matúš 1:14

Evanjelium podľa Matúša

Azor splodil Sádocha; Sádoch splodil Achima; Achim splodil Eliúda;


Verš v kontexte

13 Zorobábel splodil Abiúda; Abiúd splodil Elijakima; Elijakim splodil Azora; 14 Azor splodil Sádocha; Sádoch splodil Achima; Achim splodil Eliúda; 15 Eliúd splodil Eleazára; Eleazár splodil Mat­tana; Mat­tan splodil Jakoba;

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Azor splodil Sádocha; Sádoch splodil Achima; Achim splodil Eliúda;

Evanjelický

14 Azor splodil Sádoka, Sádok splodil Achima, Achim splodil Eliuda;

Ekumenický

14 Azor splodil Cádoka, Cádok splodil Achíma, Achím splodil Eliúda,

Bible21

14 Azor zplo­dil Sádoka, Sádok zplo­dil Achi­ma, Achim zplo­dil Eliuda,