EvanjelickýMatúš1,15

Matúš 1:15

Evanjelium podľa Matúša

Eliud splodil Eleazara, Eleazar splodil Mát­tana, Mát­tan splodil Jákoba,


Verš v kontexte

14 Azor splodil Sádoka, Sádok splodil Achima, Achim splodil Eliuda; 15 Eliud splodil Eleazara, Eleazar splodil Mát­tana, Mát­tan splodil Jákoba, 16 Jákob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, menovaný Kris­tus.

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Eliúd splodil Eleazára; Eleazár splodil Mat­tana; Mat­tan splodil Jakoba;

Evanjelický

15 Eliud splodil Eleazara, Eleazar splodil Mát­tana, Mát­tan splodil Jákoba,

Ekumenický

15 Eliúd splodil Eleazára, Eleazár splodil Matana, Matan splodil Jákoba,

Bible21

15 Eliud zplo­dil Ele­aza­ra, Ele­azar zplo­dil Ma­ta­na, Ma­tan zplo­dil Jáko­ba