EkumenickýMatúš1,15

Matúš 1:15

Evanjelium podľa Matúša

Eliúd splodil Eleazára, Eleazár splodil Matana, Matan splodil Jákoba,


Verš v kontexte

14 Azor splodil Cádoka, Cádok splodil Achíma, Achím splodil Eliúda, 15 Eliúd splodil Eleazára, Eleazár splodil Matana, Matan splodil Jákoba, 16 Jákob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kris­tus.

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Eliúd splodil Eleazára; Eleazár splodil Mat­tana; Mat­tan splodil Jakoba;

Evanjelický

15 Eliud splodil Eleazara, Eleazar splodil Mát­tana, Mát­tan splodil Jákoba,

Ekumenický

15 Eliúd splodil Eleazára, Eleazár splodil Matana, Matan splodil Jákoba,

Bible21

15 Eliud zplo­dil Ele­aza­ra, Ele­azar zplo­dil Ma­ta­na, Ma­tan zplo­dil Jáko­ba

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček