RoháčekMarek8,37

Marek 8:37

Evanjelium podľa Mareka

Lebo veď aké výmen­né dá človek za svoju dušu?


Verš v kontexte

36 Lebo čo osoží človekovi, keby zís­kal čo hneď i celý svet a svoju dušu utratil? 37 Lebo veď aké výmen­né dá človek za svoju dušu? 38 Lebo ktokoľvek by sa han­bil za mňa a za moje slová v tom­to po­kolení cudzoložnom a hriešnom, za toho sa bude aj Syn človeka han­biť, keď prij­de v sláve svojeho Otca so svätými an­jel­mi.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

37 Lebo veď aké výmen­né dá človek za svoju dušu?

Evanjelický

37 Lebo čo môže dať človek ako protihod­notu na vy­kúpenie svojej duše?

Ekumenický

37 Za čo môže človek zís­kať svoj život?

Bible21

37 Co dá člověk na oplátku za svůj život?

RoháčekMarek8,37