EvanjelickýMarek8,37

Marek 8:37

Evanjelium podľa Mareka

Lebo čo môže dať človek ako protihod­notu na vy­kúpenie svojej duše?


Verš v kontexte

36 Veď čo osoží človeku, ak zís­ka aj celý svet, ale utr­pí škodu na svojej duši? 37 Lebo čo môže dať človek ako protihod­notu na vy­kúpenie svojej duše? 38 Kto by sa v tom­to cudzoložnom, hriešnom po­kolení han­bil za mňa a za moje reči, za toho sa bude han­biť aj Syn človeka, keď príde v sláve svoj­ho Otca a so svätými an­jel­mi.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

37 Lebo veď aké výmen­né dá človek za svoju dušu?

Evanjelický

37 Lebo čo môže dať človek ako protihod­notu na vy­kúpenie svojej duše?

Ekumenický

37 Za čo môže človek zís­kať svoj život?

Bible21

37 Co dá člověk na oplátku za svůj život?