EkumenickýMarek8,37

Marek 8:37

Evanjelium podľa Mareka

Za čo môže človek zís­kať svoj život?


Verš v kontexte

36 Veď čo osoží človeku, ak zís­ka aj celý svet, ale pre­már­ni svoj život? 37 Za čo môže človek zís­kať svoj život? 38 Kto sa pred tým­to cudzoložným a hriešnym po­kolením bude han­biť za mňa a za moje slová, za toho sa bude han­biť aj Syn človeka, keď príde v sláve svoj­ho Otca so svätými an­jel­mi.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

37 Lebo veď aké výmen­né dá človek za svoju dušu?

Evanjelický

37 Lebo čo môže dať človek ako protihod­notu na vy­kúpenie svojej duše?

Ekumenický

37 Za čo môže človek zís­kať svoj život?

Bible21

37 Co dá člověk na oplátku za svůj život?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček