RoháčekMarek8,36

Marek 8:36

Evanjelium podľa Mareka

Lebo čo osoží človekovi, keby zís­kal čo hneď i celý svet a svoju dušu utratil?


Verš v kontexte

35 Lebo ktokoľvek by chcel za­chrániť svoju dušu, stratí ju, a kto by stratil svoju dušu pre mňa a p­re evanjelium, ten ju za­chráni. 36 Lebo čo osoží človekovi, keby zís­kal čo hneď i celý svet a svoju dušu utratil? 37 Lebo veď aké výmen­né dá človek za svoju dušu?

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

36 Lebo čo osoží človekovi, keby zís­kal čo hneď i celý svet a svoju dušu utratil?

Evanjelický

36 Veď čo osoží človeku, ak zís­ka aj celý svet, ale utr­pí škodu na svojej duši?

Ekumenický

36 Veď čo osoží človeku, ak zís­ka aj celý svet, ale pre­már­ni svoj život?

Bible21

36 Co pro­spěje člověku, kdy­by zís­kal ce­lý svět, ale sám sobě uško­dil?

RoháčekMarek8,36