RoháčekMarek8,10

Marek 8:10

Evanjelium podľa Mareka

A hneď vošiel do lode so svojimi učeník­mi a prišiel do kraja Dal­manut­ha.


Verš v kontexte

9 A tých, ktorí jed­li, bolo okolo štyroch tisícov, a roz­pus­til ich. 10 A hneď vošiel do lode so svojimi učeník­mi a prišiel do kraja Dal­manut­ha. 11 A vy­šli farize­ovia a začali sa s ním do­hadovať vy­hľadávajúc od neho znamenie z neba, po­kúšajúc ho.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

10 A hneď vošiel do lode so svojimi učeník­mi a prišiel do kraja Dal­manut­ha.

Evanjelický

10 hneď vstúpil na loď spolu s učeník­mi a prišiel do kraja Dal­manuta.

Ekumenický

10 Hneď nato na­sadol so svojimi učeník­mi na loď a pri­plával do Dal­manut­ského kraja.

Bible21

10 ihned na­stou­pil s učedníky na loď a při­jel do dal­manutského kraje.

RoháčekMarek8,10