RoháčekMarek8,9

Marek 8:9

Evanjelium podľa Mareka

A tých, ktorí jed­li, bolo okolo štyroch tisícov, a roz­pus­til ich.


Verš v kontexte

8 A tak jedli a na­sýtili sa a na­sberali zvyšných kús­kov sedem košov. 9 A tých, ktorí jed­li, bolo okolo štyroch tisícov, a roz­pus­til ich. 10 A hneď vošiel do lode so svojimi učeník­mi a prišiel do kraja Dal­manut­ha.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

9 A tých, ktorí jed­li, bolo okolo štyroch tisícov, a roz­pus­til ich.

Evanjelický

9 Bolo ich asi štyritisíc. Po­tom ich pre­pus­til,

Ekumenický

9 Ľudí bolo asi štyri tisíc. Na­koniec zá­stup roz­pus­til.

Bible21

9 Bylo tam teh­dy oko­lo čtyř tisíc li­dí. Když je Ježíš pro­pustil,

RoháčekMarek8,9