EvanjelickýMarek8,10

Marek 8:10

Evanjelium podľa Mareka

hneď vstúpil na loď spolu s učeník­mi a prišiel do kraja Dal­manuta.


Verš v kontexte

9 Bolo ich asi štyritisíc. Po­tom ich pre­pus­til, 10 hneď vstúpil na loď spolu s učeník­mi a prišiel do kraja Dal­manuta. 11 Tu vy­šli (k Ne­mu) farizeji a začali sa hádať s Ním; žiadali od Neho znamenie z neba, a tak Ho po­kúšali.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

10 A hneď vošiel do lode so svojimi učeník­mi a prišiel do kraja Dal­manut­ha.

Evanjelický

10 hneď vstúpil na loď spolu s učeník­mi a prišiel do kraja Dal­manuta.

Ekumenický

10 Hneď nato na­sadol so svojimi učeník­mi na loď a pri­plával do Dal­manut­ského kraja.

Bible21

10 ihned na­stou­pil s učedníky na loď a při­jel do dal­manutského kraje.