EkumenickýMarek8,10

Marek 8:10

Evanjelium podľa Mareka

Hneď nato na­sadol so svojimi učeník­mi na loď a pri­plával do Dal­manut­ského kraja.


Verš v kontexte

9 Ľudí bolo asi štyri tisíc. Na­koniec zá­stup roz­pus­til. 10 Hneď nato na­sadol so svojimi učeník­mi na loď a pri­plával do Dal­manut­ského kraja. 11 Prišli k nemu farizeji a začali sa s ním hádať. Po­kúšali ho; žiadali od neho znamenie z neba.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

10 A hneď vošiel do lode so svojimi učeník­mi a prišiel do kraja Dal­manut­ha.

Evanjelický

10 hneď vstúpil na loď spolu s učeník­mi a prišiel do kraja Dal­manuta.

Ekumenický

10 Hneď nato na­sadol so svojimi učeník­mi na loď a pri­plával do Dal­manut­ského kraja.

Bible21

10 ihned na­stou­pil s učedníky na loď a při­jel do dal­manutského kraje.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček