RoháčekMarek6,50

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Marek 6:50

Evanjelium podľa Mareka

lebo ho všet­ci videli a poľakali sa. Ale hneď pre­hovoril s nimi a po­vedal im: Dúfaj­te, ja som, neboj­te sa!


Verš v kontexte

49 Ale oni, keď ho videli chodiť po mori, dom­nievali sa, že je to ob­luda, a skrík­li, 50 lebo ho všet­ci videli a poľakali sa. Ale hneď pre­hovoril s nimi a po­vedal im: Dúfaj­te, ja som, neboj­te sa! 51 A vy­šiel k nim do lode, a vietor utíchol. A žas­li v sebe prenáram­ne a divili sa,

späť na Marek, 6

Príbuzné preklady Roháček

50 lebo ho všet­ci videli a poľakali sa. Ale hneď pre­hovoril s nimi a po­vedal im: Dúfaj­te, ja som, neboj­te sa!

Evanjelický

50 lebo všet­ci Ho videli a predesili sa. On ich však hneď oslovil a po­vedal im: Vzmužte sa! Ja som, neboj­te sa!

Ekumenický

50 Keď ho videli kráčať po mori, vy­krík­li, dom­nievali sa totiž, že je to prí­zrak.

Bible21

50 Všich­ni ho to­tiž uvi­dě­li a vy­děsi­li se. On ale na ně hned pro­mlu­vil: „Vzchop­te se, to jsem já! Ne­boj­te se.“

RoháčekMarek6,50