RoháčekMarek5,42

Marek 5:42

Evanjelium podľa Mareka

A dievčat­ko hneď vstalo a chodilo, lebo malo dvanásť rokov. A žas­li prenáram­ne.


Verš v kontexte

41 A uchopiac ruku dieťaťa po­vedal mu: Talit­ha kúmi! čo je preložené toľko jako: Dievčat­ko, tebe hovorím, vstaň! 42 A dievčat­ko hneď vstalo a chodilo, lebo malo dvanásť rokov. A žas­li prenáram­ne. 43 A veľmi im pri­kázal, aby sa toho ni­kto nedoz­vedel. A po­vedal, aby jej dali jesť.

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

42 A dievčat­ko hneď vstalo a chodilo, lebo malo dvanásť rokov. A žas­li prenáram­ne.

Evanjelický

42 A dievča hneď vstalo a chodilo; bolo totiž dvanásťročné. A z veľkého úžasu boli ako bez seba.

Ekumenický

42 Dievča hneď vstalo a začalo chodiť. Malo totiž dvanásť rokov. Vtedy sa všet­kých zmoc­nil ohrom­ný úžas.

Bible21

42 Ta dívka hned vsta­la a za­ča­la se pro­cházet. Bylo jí dvanáct let. Přítomných se zmo­cnil ne­smírný úžas,

RoháčekMarek5,42