RoháčekMarek5,43

Marek 5:43

Evanjelium podľa Mareka

A veľmi im pri­kázal, aby sa toho ni­kto nedoz­vedel. A po­vedal, aby jej dali jesť.


Verš v kontexte

41 A uchopiac ruku dieťaťa po­vedal mu: Talit­ha kúmi! čo je preložené toľko jako: Dievčat­ko, tebe hovorím, vstaň! 42 A dievčat­ko hneď vstalo a chodilo, lebo malo dvanásť rokov. A žas­li prenáram­ne. 43 A veľmi im pri­kázal, aby sa toho ni­kto nedoz­vedel. A po­vedal, aby jej dali jesť.

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

43 A veľmi im pri­kázal, aby sa toho ni­kto nedoz­vedel. A po­vedal, aby jej dali jesť.

Evanjelický

43 On im však pri­kazoval, aby sa o tom ni­kto nedoz­vedel. Po­tom kázal dať jej jesť.

Ekumenický

43 Ježiš im dôraz­ne kládol na srd­ce, že sa to ni­kto ne­smie do­zvedieť a po­vedal im, aby dali dievčaťu jesť.

Bible21

43 ale on jim jasně přikázal, ať se o tom nikdo ne­do­zví. Ře­kl jim také, ať jí dají najíst.

RoháčekMarek5,43