RoháčekMarek5,41

Marek 5:41

Evanjelium podľa Mareka

A uchopiac ruku dieťaťa po­vedal mu: Talit­ha kúmi! čo je preložené toľko jako: Dievčat­ko, tebe hovorím, vstaň!


Verš v kontexte

40 A vy­smievali ho. No, on vy­ženúc všet­kých pojal otca dieťaťa i mat­ku i tých, k­torí boli s ním, a vošiel ta, kde ležalo dieťa. 41 A uchopiac ruku dieťaťa po­vedal mu: Talit­ha kúmi! čo je preložené toľko jako: Dievčat­ko, tebe hovorím, vstaň! 42 A dievčat­ko hneď vstalo a chodilo, lebo malo dvanásť rokov. A žas­li prenáram­ne.

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

41 A uchopiac ruku dieťaťa po­vedal mu: Talit­ha kúmi! čo je preložené toľko jako: Dievčat­ko, tebe hovorím, vstaň!

Evanjelický

41 Chytil dieťaťu ruku a po­vedal mu: Talit­ha kumi! - to znamená v pre­klade: Dievča, hovorím ti, vstaň!

Ekumenický

41 Chytil dieťa za ruku a po­vedal mu: Talit­ha kum! Čo v preklade znamená: Dievča, hovorím ti, vstaň!

Bible21

41 Vzal dívku za ruku a ře­kl jí: „Ta­li­tha kum,“ což se překládá: „Děvčátko, říkám ti, vstávej.“

RoháčekMarek5,41