RoháčekMarek5,29

Marek 5:29

Evanjelium podľa Mareka

A hneď vy­schol prameň jej kr­vi, a pocítila na tele, že je uzdravená od s­vojej choroby.


Verš v kontexte

28 lebo si bola po­vedala: Ak sa len jeho rúcha dot­knem, budem uzdravená. 29 A hneď vy­schol prameň jej kr­vi, a pocítila na tele, že je uzdravená od s­vojej choroby. 30 A Ježiš hneď po­znal v sebe, že vy­šla z neho moc, a ob­rátiac sa v zá­stupe vravel: Kto sa dot­knul mojeho rúcha?

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

29 A hneď vy­schol prameň jej kr­vi, a pocítila na tele, že je uzdravená od s­vojej choroby.

Evanjelický

29 A hneď vy­schol prameň jej krvi a pocítila v tele, že je vy­liečená z múk.

Ekumenický

29 Kr­vácanie sa hneď za­stavilo, takže na tele pocítila, že z neduhu je vy­liečená.

Bible21

29 Její krvácení ihned přestalo a na těle po­cí­ti­la, že byla z toho trápení uz­dra­ve­na.

RoháčekMarek5,29